?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Weronika Rebicka

 

Bądź pierwszym, który oceni

Weronika Rebicka, członek Pomorskiej Izby Adwokackiej, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Aktualnie prowadzi indywidualną praktykę, która swym działaniem obejmuje teren całego kraju, przede wszystkim jednak, z racji położenia Kancelarii, obszar Trójmiasta i okolic.

Specjalizacje

Prawo karne, prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń

 • obrona oskarżonego w postępowaniu karnym, na wszystkich jego etapach – podczas postępowania przygotowawczego (śledztwa, dochodzenia) oraz rozprawy sądowej;
 • obrona obwinionych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 • reprezentacja w postępowaniu z udziałem nieletniego,
 • reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego,
 • sporządzanie wniosków o odroczenie i przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 • sporządzenie apelacji lub kasacji w sprawie karnej, wniosku o wznowienie postępowania;
 • reprezentacja pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego, oskarżyciela posiłkowego na wszystkich etapach postępowania karnego;
 • sporządzenie prywatnego lub subsydiarnego aktu oskarżenia
 • reprezentowanie Klientów w sprawach o uzyskanie odszkodowania oraz zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,   

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • pomoc w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego: opracowywanie pozwów i wniosków w postępowaniu nieprocesowym, a także apelacji i skarg kasacyjnych,
 • sprawy o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa;
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej i podział majątku małżonków;
 • uregulowanie kontaktów z dziećmi,
 • pozbawienie, zawieszenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • ustalenie pochodzenia dziecka, ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa;
 • rozstrzygnięcia o istotnych sprawach dziecka ,zezwolenie na rozporządzanie majątkiem dziecka,
 • dochodzenie alimentów dla dziecka lub małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego),alimenty dla kobiety ciężarnej i pokrycie kosztów porodu i połogu, dostarczanie przez drugiego małżonka środków do utrzymania, alimenty dla byłych małżonków po rozwodzie

Prawo spadkowe

 • stwierdzenie nabycia spadku i poświadczenie dziedziczenia;
 • przyjęcie, odrzucenie spadku,
 • odrzucenie spadku przez małoletniego,
 • odwołanie i unieważnienie testamentu;
 • uznanie spadkobierców za niegodnych dziedziczenia;
 • dział spadku i zniesienie współwłasności majątku spadkowego;
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku;
 • sprawy związane z odpowiedzialnością za długi spadkowe;
 • pomoc w zakresie uchylenia się od skutków prawnych przyjęcia spadku;
 • zobowiązanie do wykonania/zmniejszenie zapisu lub polecenia,
 • pomoc przy sporządzaniu testamentu

Kontakt

Weronika Rebicka

ul. Drużynowa 20, 84-240 Reda

kontakt@adwokat-rebicka.pl

+48 790 304 790

Zasięg działania

Reda

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.