?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

“Traktat” Tomasz Szkaradnik

 

Bądź pierwszym, który oceni

Kancelaria „Traktat” w Cieszynie to zespół radców prawnych, adwokatów i prawników gwarantujący pełny profesjonalizm świadczonych usług prawniczych poparty wieloletnim doświadczeniem w obsłudze prawnej zarówno podmiotów gospodarczych jak i organów administracji połączony z kreatywnością i nieszablonowym działaniem młodszych członków zespołu, co w konsekwencji zapewnia wyjątkową skuteczność oraz efektywność w wykonywaniu powierzonych przez Państwa zadań.

Specjalizacje

Prawo nieruchomości

 • pomoc w ustanawianiu i znoszeniu ograniczonych praw na nieruchomości;
 • negocjowanie, przygotowywanie i analiza różnorodnych umów, w tym np. sprzedaży, najmu, czy dzierżawy;
 • prowadzenie i reprezentację w postepowaniach sądowych o ustanowienie i zniesienie służebności, zasiedzenie nieruchomości, przeniesienie prawa własności, zniesienie współwłasności;
 • pomoc w regulacji stanu prawnego nieruchomości – reprezentowanie klientów w postępowaniach wieczysto-księgowych i administracyjnych; zakładanie i uzgadnianie treści ksiąg wieczystych, wpisy w księgach wieczystych;
 • doradztwo w zakresie kwestii związanych z gospodarką nieruchomościami.

Prawo spółek i umów handlowych

 • zakładania oraz przekształcania spółek prawa handlowego;
 • doradztwa w zakresie rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • przygotowywania projektów umów i statutów,
 • przygotowywania dokumentów niezbędnych do rejestracji podmiotów w KRS;
 • rejestracji spółek w KRS i dokonywania wszelkich zmian w KRS;
 • bieżącej obsługi przedsiębiorców w zakresie korporacyjnym jak i bieżącej działalności firm;
 • prowadzenia zgromadzeń wspólników;
 • doradztwa w stosunkach wewnętrznych pomiędzy wspólnikami spółek oraz organami spółek;
 • doradztwa oraz opracowywania dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów zarządzających, nadzorczych i kontrolnych;
 • sporządzania i opiniowania umów;
 • wsparcia prawnego podczas negocjacji umów;
 • zabezpieczania wykonania umów;
 • prowadzenia spraw z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
 • tworzenia, negocjowania i rozwiązywania umów;
 • likwidacji spółek.

Prawo spadkowe

 • doradztwo i prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku;
 • doradztwo w zakresie rozporządzeń spadkowych;
 • pomoc i prowadzenie spraw dotyczących działu spadku;
 • doradztwo i prowadzenie spraw o zachowek;
 • udzielanie pomocy prawnej w sprawach dotyczących uznania spadkobiercy za niegodnego oraz w kwestiach związanych z wydziedziczeniem spadkobiercy;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z podziałem majątku spadkowego, w tym umowy o dział spadku.

Prawo zamówień publicznych

 • pomoc prawną w zakresie przygotowania i weryfikacji dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego;
 • analizę specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod kątem ich zgodności z polskimi przepisami prawa zamówień publicznych;
 • analizę dokumentacji przetargowej na potrzeby wykonawcy;
 • pomoc w wypełnieniu wniosków oraz przygotowanie treści oferty w sposób zgodny ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego;
 • przygotowanie i składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej;
 • zastępowanie zamawiających i wykonawców w postępowaniach przed KIO oraz w postępowaniach sądowych;
 • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych.

Kontakt

Rynek 6, 43-400 Cieszyn

tel: +48 33 488 04 77
fax: +48 33 488 04 80
e-mail: kancelaria@traktat.pl

NIP: 548-112-94-30
REGON: 240014275

Zasięg działania

Cieszyn

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.