?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Robert Lorenc & Maciej Wiśniowski

 

Bądź pierwszym, który oceni

W ramach swojej działalności świadczymy usługi, zarówno jednorazowej pomocy prawnej, jak i stałej obsługi prawnej w zakresie wielu dziedzin prawa, m.in.: prawa cywilnego, prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego i prawa bankowego. Sporządzamy pisma procesowe, a także reprezentuje interesy naszych Klientów przed organami administracji publicznej oraz przed Sądami.

Specjalizacje

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę odszkodowania
 • sprawy o zadośćuczynienie
 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy spadkowe
 • postępowania w sprawach o zachowek
 • sprawy o unieważnienie testamentu 
 • doradztwo w sprawach dotyczących sporządzania testamentu
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów cywilnoprawnych oraz porozumień
 • sporządzanie projektów pism (w tym pism procesowych) 
 • sporządzanie opinii prawnych
 • i inne

Prawo gospodarcze i handlowe

 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów w obrocie gospodarczym
 • sporządzanie dokumentacji związanej z działalnością gospodarczą
 • kompleksowa pomoc prawna przy tworzeniu i rozwiązywaniu i przekształcania spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z rejestracją zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS 
 • sporządzanie opinii prawnych 
 • udzielanie porad prawnych, wyjaśnień i konsultacji
 • pełna obsługa prawna firm 

Prawo zamówień publicznych

 • pomoc zamawiającym w przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 • pomoc przy sporządzaniu ofert przez wykonawców
 • sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą
 • i inne

Prawo pracy

 • postępowania w sprawach dotyczących wypowiedzenia umowy o pracę
 • postępowania w sprawach z zakresu rent i emerytur
 • i inne

Kontakt

Robert Lorenc
ul. Sienkiewicza 33/2
32-020 Wieliczka
tel. 880 561 544
e-mail: lorenc@radcaprawnywieliczka.pl

Maciej Wiśniowski
ul. Sienkiewicza 33/2
32-020 Wieliczka
tel. 691 537 852
e-mail: wisniowski@radcaprawnywieliczka.pl

Zasięg działania

Wieliczka

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.