?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Radosław Szczepaniak

 

Bądź pierwszym, który oceni

Jestem założycielem firmy prawniczej SZCZEPANIAK Kancelaria Adwokacka. W 2010 r. ukończyłem z wynikiem bardzo dobrym studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obroniona przeze mnie na ocenę bardzo dobrą praca magisterska napisana została z dziedziny ubezpieczeń gospodarczych w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego. Na uroczystości absolutoryjnej zostałem wyróżniony dyplomem Dziekana WPiA Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w nagrodę za bardzo dobre wyniki w nauce.

Specjalizacja

PRAWO CYWILNE

 • ochrona dóbr osobistych
 • prawo rzeczowe (np. zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności, ochrona posiadania, ustanawianie służebności, zastaw, hipoteka)
 • prawo zobowiązań (np. windykacja należności, odszkodowania deliktowe i kontraktowe, umowy, bezpodstawne wzbogacenie, skarga pauliańska)
 • prawo spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe)
 • prawo rodzinne i opiekuńcze (np. rozwód, podział majątku, separacja, alimenty, kontakty, ograniczenie/pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • opiniowanie oraz sporządzanie projektów umów
 • reprezentowanie klientów we wszystkich możliwych sporach sądowych, w tym ze stosunku pracy

PRAWO GOSPODARCZE

 • prawo spółek handlowych (np. rejestracja i zmiany podmiotów gospodarczych w KRS, przekształcanie spółek)
 • prawo kontraktów (opracowywanie i opiniowanie wzorów umów)
 • prowadzenie postępowań sądowych, negocjacji oraz mediacji pomiędzy przedsiębiorcami

PRAWO ADMINISTRACYJNE I NIERUCHOMOŚCI

 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości (np. postępowania wieczystoksięgowe, podziały nieruchomości, ustanawianie odrębnych własności lokali)
 • prawo budowlane (np. decyzje o warunkach zabudowy, decyzje o pozwoleniu na budowę)
 • gospodarka nieruchomościami (np. wywłaszczenia nieruchomości)
 • prawo lokalowe (np. eksmisje)

PRAWO KARNE

 • reprezentowanie klientów w postępowaniu przygotowawczym (w śledztwie i dochodzeniu)
 • reprezentowanie klientów w postępowaniu sądowym w sprawach dotyczących przestępstw oraz wykroczeń

Zasięg działania

Gniezno

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.