?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Przemysław Sandurski

 

Bądź pierwszym, który oceni

Przemysław Sandurski jest wpisany pod numerem: OP-987/2013 na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu.

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2012 r.

Przemysław Sandurski jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim, po których szkolił się i zdobywał doświadczenie zawodowe w ramach aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz świadcząc pracę w Kancelarii Radcy Prawnego.

Specjalizacje

 • prawa cywilnego, w tym prawa rzeczowego, zobowiązań i spadkowego,
 • prawa odszkodowań,
 • prawa pracy ubezpieczeń społecznych,
 • prawa rodzinnego,
 • prawa konsumenckiego,
 • prawa administracyjnego.
 • pomoc w wyborze optymalnych sposobów i form prowadzenia działalności gospodarczej;
 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w tym m.in. przygotowywanie i opiniowanie umów gospodarczych, statutów i regulaminów;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • kompleksowa pomoc prawna przy zakładaniu i prowadzeniu spółek handlowych oraz innych podmiotów gospodarczych;
 • kompleksowe opracowywanie dokumentacji spółki i reprezentowanie jej przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • opracowywanie wszelkiej dokumentacji korporacyjnej spółki, m.in. statutów, umów spółek, aktów założycielskich oraz regulaminów, dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników/akcjonariuszy, w tym projektów uchwał i protokołów;
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników;
 • analiza sytuacji prawnej spółek (due dilligence), w tym zawieranych umów, regulaminów pracy, wynagradzania, umów spółki, itp.;
 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części, doradztwo przy nabywaniu udziałów/akcji;
 • doradztwo prawne w zakresie rozwiązywania i likwidacji podmiotów gospodarczych, w tym opracowywanie niezbędnej dokumentacji i reprezentowanie spółki przed organami rejestracyjnymi, w tym w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • doradztwo prawne oraz opracowywanie wszelkiej dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych (świadczenia usług drogą elektroniczną, wewnętrznych regulaminów, instrukcji i zarządzeń);
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • przeprowadzanie indywidualnych, kompleksowych szkoleń dla pracowników i kontrahentów Klienta z wybranych dziedzin prawa, dopasowanych do profilu jego działalności;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniach przedsądowych i sądowych, w szczególności w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, własności intelektualnej, prasowego, z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji oraz prawa pracy;
 • windykacja wierzytelności.

Kontakt

ul. Powstańców Śląskich 6 49-300 Brzeg I piętro (Budynek BZ WBK)

 +48 661-344-384

 kancelaria@sandurski.eu

Zasięg działania

Brzeg

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.