?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Paweł Szafrański

 

Bądź pierwszym, który oceni

Kancelaria adwokata Pawła Szafrańskiego jest dynamicznie rozwijającą się firmą prawniczą, która świadczy kompleksową pomoc prawną  osobom fizycznym oraz podmiotom gospodarczym. Do flagowych zadań należy zapewnienie Klientowi prostych, szybkich i efektywnych rozwiązań w postaci porad prawnych, opinii prawnych i pism procesowych.

Specjalizacje

Prawo cywilne

 • Ochrona dóbr osobistych
 • Nieruchomości, własność i inne prawa rzeczowe
 • Prawo lokalowe, ochrona praw lokatorów
 • Prawo zobowiązań / prawo umów
 • Postępowanie grupowe, pozwy zbiorowe
 • Odszkodowanie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów
 • Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych, odszkodowanie za szkodę na osobie i mieniu
 • Odszkodowania za błędy medyczne
 • Odszkodowania za zdarzenia komunikacyjne
 • Stwierdzenia nabycia spadku,
 • Dział spadku,
 • Analiza i ocena ważności testamentów,
 • Zachowki,
 • Spis inwentarza i odpowiedzialności za długi spadkowe

Prawo karne

 • Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym.
 • Występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego.
 • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia.
 • Sporządzanie powództw adhezyjnych.
 • Sporządzanie apelacji, zażaleń np. na postanowienia o zastosowaniu i przedłużeniu tymczasowego aresztowania, o umorzeniu postępowania, wniosków o wznowienie postępowania.
 • Sporządzanie żądań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.
 • Sporządzanie wniosków o ułaskawienie, wniosków o wydanie wyroku łącznego.
 • Udział w mediacjach.
 • Przygotowywanie wniosków w ramach postępowania wykonawczego, w tym m.in. o odroczenie wykonania kary, o przerwę w wykonaniu kary a także o warunkowe przedterminowe zwolnienie.

Prawo rodzinne

 • Sprawy o alimenty i przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny
 • Rozwód, separacja
 • Zniesienie wspólności majątkowej, podział majątku wspólnego
 • Sprawy o ustalenie ojcostwa
 • Sprawy opiekuńcze
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej

Zasięg działania

Włocławek

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.