?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Paweł Sakowicz

 

Bądź pierwszym, który oceni

Kancelaria Paweł Sakowicz  oferuje kompleksową pomoc prawną dla Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w prawie cywilnym, gospodarczym, handlowym, karnym, rodzinnym, administracyjnym, pracy oraz ubezpieczeń społecznych, świadcząc usługi doradztwa, jak również reprezentując Państwa w postępowaniach sądowych.

Wnikliwie analizujemy każdą sprawę, poszukując odpowiednich rozwiązań w celu indywidualnej pomocy Klientom. Do naszych zadań należą również sporządzanie umów, udział w negocjacjach i wiele innych. Ceny ustalane są indywidualne.

Proponujemy współpracę z naszą kancelarią prawną w każdej trudnej sytuacji – wszystkie problemy są możliwe do rozwiązania.

Specjali

Prawo rodzinne – Rozwody i alimentyzacje

 • rozwód i separację (rozwód bez orzekania o winie, rozwód z orzekaniem o winie)
 • sprawy o alimenty na rzecz dzieci, alimenty na rzecz małżonka (podwyższenie, obniżenie, uchylenie obowiązku alimentacyjnego)
 • ustalenie kontaktów z dziećmi
 • egzekucja kontaktów z dziećmi
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • przywrócenie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej
 • rozdzielność majątkowa, zniesienie wspólności majątkowej (również z datą wsteczną)
 • podział majątku dorobkowego małżonków po rozwodzie
 • eksmisja współmałżonka w sprawie o rozwód
 • korzystanie ze wspólnie zajmowanego mieszkania w sprawie o rozwód
 • sprawy o ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo karne, wykroczeń, oraz wykonawcze:

 • pomoc prawna w razie zatrzymania i tymczasowego aresztowania
 • obrona podejrzanych w toku postępowania przygotowawczego (dochodzenia i śledztwa)
 • obrona oskarżonych w postępowaniu sądowym (przed Sądem I i II Instancji)
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przed sądami i prokuraturą, występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego
 • sporządzanie zażaleń na umorzenie dochodzenia i śledztwa
 • sporządzanie apelacji od wyroków sądowych
 • przestępstwa
 • wykroczenia
 • przestępstwa i wykroczenia karno-skarbowe
 • z oskarżenia prywatnego
 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • dozór elektroniczny
 • przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary

Obsługa firm

 • bieżąca obsługa podmiotu gospodarczego w formie dyżuru w siedzibie Klienta lub za pośrednictwem form komunikowania się na odległość
 • sporządzanie pisemnych opinii i udzielaniu ustnych porad prawnych, opiniowaniu zapisów prawnych konstruowaniu umów handlowych, udział w negocjacjach
 • zakładanie i przekształcenia przedsiębiorstw, a także sprawy ze stosunku wewnętrznego firmy spółki m.in. w oparciu o prawo spółek handlowych (projekty uchwał, protokołów walnych firm zgromadzeń)
 • prawa upadłościowego (składanie wniosków o ogłoszenie upadłości, wpis na listę wierzytelności, sprzeciw od listy wierzytelności)
 • prawa zamówień publicznych
 • opracowywania uchwał regulaminów i innych aktów wewnętrznych
 • reprezentacji we wszelkiego rodzaju postępowaniach: sądowych, administracyjnych, kontrolnych

Zasięg działania

Bielsk Podlaski

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.