?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Mirosława Pławecka – Aleksandra Tatarczyk-Gruszka

 

Bądź pierwszym, który oceni

Zapraszamy Państwa do skorzystania z usług naszej Kancelarii. Jeżeli oczekujecie Państwo pomoc w innych sprawach, niż wymienione powyżej albo też wyżej wskazane informacje są dla Państwa niewystarczające prosimy o bezpośredni kontakt.

Specjalizacje

Sprawy rodzinne  Zakres usług obejmuje:

 • sprawy o rozwód lub separację;
 • sprawy o alimenty;
 • sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej;
 • sprawy o ustalenie kontaktów z dzieckiem;
 • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków;

Sprawy spadkowe Zakres usług obejmuje:

 • sprawy o stwierdzenia nabycia spadku z ustawy i z testamentu,
 • pomoc przy odrzuceniu spadku,
 • pomoc przy sporządzaniu testamentów oraz ich analizowanie,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o spis inwentarza,
 • sprawy o zachowek,
 • porady z zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • umowy dotyczące spadku – np. zrzeczenie się dziedziczenia.

Nieruchomości  Zakres usług obejmuje:

 • pomoc w transakcjach związanych z nabywaniem i zbywaniem nieruchomości a także z gospodarowaniem nieruchomościami (np. najem, dzierżawa),
 • przygotowanie projektów umów dotyczących nieruchomości, w tym: najmu, dzierżawy, użyczenia, itp.,
 • sprawy o ustanowienie, zmianę lub zniesienie służebności,
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
 • sprawy o zniesienie współwłasności,
 • pomoc przy zakładaniu ksiąg wieczystych i innych sprawy dotyczące ksiąg wieczystych,
 • pomoc przy dokonywaniu transakcji związanych z zamianą, sprzedażą, zakupem nieruchomości obciążonych hipotekami.

Spółki i przedsiębiorcy  Zakres usług obejmuje:

 • kompleksową obsługę przedsiębiorców,
 • zakładanie spółek,
 • przygotowywanie dokumentów w związku z projektowanymi zmianami umów lub statutów w spółkach prawa handlowego,
 • przygotowywanie dokumentacji i reprezentowanie Spółek w sprawach dotyczących wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS),
 • tworzenie regulaminów organów spółek i innych regulacji wewnętrznych obowiązujących w spółkach,
 • przygotowywanie projektów dokumentów i obsługa posiedzeń organów spółek kapitałowych,
 • sporządzanie stałych i doraźnych umów handlowych,
 • sprawy pracownicze.

Kontrakty i umowy  Zakres usług obejmuje:

 • sporządzane stałych i doraźnych umów handlowych,
 • sporządzanie umów cywilnoprawnych (np. umowy sprzedaży, dzierżawy, najmu, pożyczki, kredytu, darowizny, o dzieło, zlecenie, roboty budowalne),
 • opiniowanie i analiza prawna umów cywilnoprawnych i handlowych,
 • sporządzanie aneksów i porozumień do umów,
 • sporządzanie dokumentów związanych z cesją praw, przystąpieniem do długu, przejęciem długu.

Negocjacje /Mediacje Zakres usług obejmuje:

 • udział w negocjacjach w sprawach gospodarczych,
 • udział w negocjacjach w sprawach cywilnych,
 • udział w negocjacjach w związku z windykacją wierzytelności.

Windykacja Zakres usług obejmuje:

 • przedsądowe wezwania do zapłaty,
 • prowadzenie negocjacji i przygotowanie porozumień w przedmiocie spłaty zobowiązań,
 • dochodzenie roszczeń przed sądami powszechnymi,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych.

Kontakt

ul. Średnia 2, Wodzisław Śląski

tel. 32 455-46-02 kom. 535-300-995

Zasięg działania

Wodzisław Śląski

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.