?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Michał Bronisz

 

Bądź pierwszym, który oceni

“Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem” – Rzymska zasada głosi, że „znać prawa to nie znaczy trzymać się słów ustawy, ale jej treści i mocy działania”. Nie wystarczy więc poznać przepisy, trzeba je rozumieć i umieć stosować. Nie ma sytuacji bez wyjścia.

Kancelaria Michała Bronisza zapewnia Państwu świadczenie usług o najwyższej jakości. Zawsze staramy się znaleźć rozwiązanie satysfakcjonujące naszego klienta.

Specjalizacje

1. Cywilnego:
– reprezentacja osób fizycznych i prawnych w postępowaniach przedsądowych i sądowych;
– dochodzenie roszczeń wynikających niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
– dochodzenie odszkodowania i zadośćuczynienia za szkodę i krzywdę powstałą w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy oraz w wyniku tzw. błędu lekarskiego;
– zniesienie współwłasności nieruchomości, zasiedzenie, ustanowienie służebności;
– bieżąca obsługa prawna wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni oraz zarządców nieruchomości, dochodzenie roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umów;
– prowadzenie postępowań spadkowych (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);

2. Rodzinnego:
– prowadzenie spraw o rozwód lub separację;
– podział majątku wspólnego małżonków oraz ustanowienie rozdzielności majątkowej, także z datą wsteczną;
– uregulowanie kontaktów pomiędzy rodzicami a dziećmi;
– powierzenie, ograniczenie, zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi;
– ustalanie i zmiana wysokości alimentów;
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa;
– przysposobienie i rozwiązanie przysposobienia;

3. Karnego:
– obrona podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu przygotowawczym i sądowym we wszystkich instancjach;
– sporządzenie i wnoszenie środków odwoławczych (apelacje, zażalenia, kasacje) od wyroków i postanowień;
– reprezentacja osób skazanych w postępowaniach wykonawczych (warunkowe przedterminowe zwolnienie, przerwa w karze, zawieszenie wykonania kary oraz uzyskanie dozoru elektronicznego;
– reprezentacja osób w postępowaniach o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie, tymczasowe aresztowanie i skazanie;
– reprezentacja osób pokrzywdzonych popełnieniem przestępstwa;

4. Gospodarczego:
– pomoc prawna przy zakładaniu spółek prawa handlowego;
– reprezentacja w postępowaniach upadłościowych i naprawczych;
– sporządzanie umów;
– zaskarżanie uchwał organów spółek,
– prowadzenie windykacji należności i sprawa egzekucyjnych;
– świadczenie stałej, bieżącej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych;

5. Administracyjnego
– reprezentacja w postępowaniach o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, pozwolenia na budowę,
– dochodzenie odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości,
– legalizacja samowoli budowlanej,
– sporządzanie skarg i zażaleń do wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– reprezentacja w sprawach dotyczących akcyz i zobowiązań podatkowych;

6. Prawa Pracy:
– sprawy o przywrócenie do pracy lub odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę oraz
– sprawy o zapłatę wynagrodzenia, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop, wynagrodzenia za nadgodziny.

Naszym celem jest jak najlepsza ochrona prawa naszego klienta z wykorzystaniem możliwości, jakie stwarza prawo. Każdą sprawę kancelaria traktuje indywidualnie i zaczyna od ustalenia celu klienta oraz doboru optymalnej i najbardziej ekonomicznej metody jego realizacji. Klient jest na bieżąco informowany o postępie w załatwianiu jego sprawy oraz o dostępnych rozwiązaniach prawnych i celowości wyboru tej a nie innej opcji.

Kancelaria gwarantuje rzetelne i staranne działanie we wszelkich powierzonych jej sprawach oraz dyskrecję. Wyróżnikami pracy kancelarii są: profesjonalizm, skuteczność, terminowość, sumienność oraz zaangażowanie i empatia.

Kontakt

Michał Bronisz

ul. Krzywa 37/18
22-100 Chełm

Tel.: 503 666 916
E-mail: biuro@adwokat-bronisz.pl 
facebook.com/adwokatbronisz

Zasięg działania

Chełm

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.