?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Marta Czajkowska

 

Bądź pierwszym, który oceni

Adwokat Marta Czajkowska ukończyła Liceum Marsz. Stanisława Małachowskiego w Płocku. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.  Aplikację odbyła pod patronatem Mecenasa Roberta Grzegorczyka. Następnie, w 2014 roku zdała egzamin adwokacki, uzyskując najlepszy wynik wśród aplikantów izby adwokackiej w Płocku.

Specjalizacje

Kancelaria adwokacka prowadzi sprawy z zakresu:

 • prawa cywilnego, w tym:
  – prawa zobowiązań – sprawy o zapłatę, odszkodowanie, sprawy dotyczące błędów medycznych, wypadków komunikacyjnych, sprawy o ochronę dóbr osobistych; 
  – prawa rodzinnego i opiekuńczego – sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, alimenty, kontakty z dzieckiem, ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie;
  – prawa spadkowego – sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;
  – prawa rzeczowego – sprawy o ochronę prawa własności i posiadania, zasiedzenie, rozgraniczenie, ustanowienie służebności, eksmisję, zniesienie współwłasności;
 • prawa gospodarczego – sporządzanie umów,  sprawy o zapłatę,  windykacja należności, prawo wekslowe
 • prawa handlowego – tworzenie spółek, sprawy rejestrowe;
 • prawa administracyjnego- odwołania od decyzji, skargi administracyjne, reprezentacja przed organami administracyjnymi;
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych – reprezentowanie pracownika w sprawach dotyczących ochrony trwałości stosunku pracy, ustalanie istnienia stosunku pracy mimo zawarcia umowy cywilnoprawnej, zasady wypowiadania umowy o pracę oraz dochodzenie świadczeń pracowniczych (wynagrodzenia, odszkodowania, nadgodziny), wypadki przy pracy, choroby zawodowe;
 • prawa karnego- obrona we wszystkich rodzajach postępowań karnych, reprezentacja na etapie postępowania wykonawczego w sprawach z wniosków o: odroczenie wykonania kary, przerwę w wykonaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny, reprezentacja oskarżycieli posiłkowych i dochodzenie przez nich obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody.

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.