?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Mariusz Ratajczak

 

Bądź pierwszym, który oceni

Od co najmniej 18 lat czynnie zajmuje się praktyką stosowania prawa. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, karnym skarbowym (k.k.s.) i w postępowaniach o wydanie listu żelaznego i ENA. Reprezentuje Klientów również w sprawach cywilnych, rodzinnych oraz przed Sądami pracy. Nieobce są mu liczne dziedziny prawa administracyjnego i podatkowego. 

Specjalizacje

Prawo karne

 • udzielanie porad prawnych
 • obrona we wszystkich stadiach postępowania karnego (przygotowawczym, sądowym we wszystkich instancjach, wykonawczym)
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi interesów oskarżycieli prywatnych oraz powodów cywilnych
 • sporządzanie i składanie pism/wniosków procesowych

Prawo cywilne

 • udzielanie porad prawnych
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach o zapłatę, w sprawach dotyczących nieruchomości, sporów na tle realizacji umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie i składanie pism/wniosków procesowych
 • reprezentowanie w trakcie postępowania egzekucyjnego
 • analizowanie umów cywilnoprawnych
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa cywilnego

Prawo handlowe

 • kompleksową obsługę procesów tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek handlowych, w tym w zakresie uzyskiwania stosownych zezwoleń na dokonanie koncentracji
 • bieżącą obsługę spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego, w szczególności niemieckiego
 • obsługę organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników)
 • reprezentację w ramach postępowań rejestrowych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego
 • doradztwo prawne w zakresie uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz aktów prawnych wykonawczych i pokrewnych
 • opracowywanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów

Prawo spadkowe

 • porady i czynności prawne gwarantujące solidną pomoc we wszystkich sprawach spadkowych, również podatkowych i finansowych;
 • porady i pomoc w rozwiązaniu problemów związanych z przyszłym spadkiem i dziedziczeniem;
 • przygotowywanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku oraz o dział spadku
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku

Prawo administracyjne

 • porady prawne we wszelkich dziedzinach związanych z prawem administracyjnym,
 • reprezentowanie w sporach z organami administracji, w tym również w zakresie odwołań i w postępowaniu przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi
 • pomoc prawna w zakresie uzyskiwania koncesji, zezwoleń, licencji,

Kontakt

MARIUSZ RATAJCZAK – ADWOKAT

ul. Piłsudskiego 28/1
67-100 Nowa Sól

tel kom.: 602 19 69 18
tel. + 48 68 459-34-50
fax: +48 68 459-34-51

email:
Mariusz.Ratajczak@adwokatura.pl

Zasięg działania

Nowa Sól

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.