?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Radca prawny Marek Chmaj

Marek Chmaj (ur. 1969) – polski prawnik i politolog, profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.

 Specjalizacja

-Prawo konstytucyjne, administracyjne i proces inwestycyjny

prof. dr hab. Marek Chmaj, Szef Departamentu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i procesu inwestycyjnego, radca prawny. Świadczone przez Departament usługi obejmują między innymi: sporządzanie skarg konstytucyjnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opiniowanie treści aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z Konstytucją. Ponadto reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach toczących się przed sądami oraz organami administracji publicznej.

O radcy prawnym Marku Chmaju

Jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, na którym ukończył studia magisterskie w zakresie nauk politycznych (1993) i prawa (1994). W 1994 został doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy pt. Sejm X kadencji w transformacji systemu politycznego. Obronił ją na Wydziale Politologii UMCS; promotorem jego pracy doktorskiej był profesor Marek Żmigrodzki. W 2001 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w oparciu o pracę zatytułowaną Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe. 11 lutego 2009 prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.

Jako nauczyciel akademicki był m.in. dziekanem Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Został również kierownikiem Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i profesorem zwyczajnym tej uczelni.

Uzyskał uprawnienia radcy prawnego, został członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, arbitrem działającego przy tej izbie sądu polubownego oraz wspólnikiem zarządzającym w kancelarii prawnej „Chmaj i Wspólnicy”.

Jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, dwustu publikacji naukowych oraz ponad stu opinii prawnych opracowywanych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw.

W 2015 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa). W 2017 otrzymał Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

1 Recenzja dla Marek Chmaj

Aneta 16 Opinie
Obsługa prawna
5.0

Rzetelnie z zainteresowaniem i pomocą podszedł do mojej sprawy. Zdecydowanie polecam .

Czy ta opinia była przydatna? Lubię to 0 Przydatne 0 Super 0

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.