?
 • Adwokat
 • Kancelaria Prawna
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
Gdzie?

Radca prawny Marek Chmaj

Marek Chmaj (ur. 1969) – polski prawnik i politolog, profesor nauk prawnych, radca prawny, specjalista w zakresie prawa konstytucyjnego oraz prawa administracyjnego.

 Specjalizacja

 • Prawo konstytucyjne, administracyjne i proces inwestycyjny

prof. dr hab. Marek Chmaj, Szef Departamentu prawa konstytucyjnego, administracyjnego i procesu inwestycyjnego, radca prawny. Świadczone przez Departament usługi obejmują między innymi: sporządzanie skarg konstytucyjnych, reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, opiniowanie treści aktów normatywnych pod kątem ich zgodności z Konstytucją. Ponadto reprezentowanie klientów we wszelkich postępowaniach toczących się przed sądami oraz organami administracji publicznej.

O radcy prawnym Marku Chmaju

est absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, na którym ukończył studia magisterskie w zakresie nauk politycznych (1993) i prawa (1994). W 1994 został doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce na podstawie rozprawy pt. Sejm X kadencji w transformacji systemu politycznego. Obronił ją na Wydziale Politologii UMCS; promotorem jego pracy doktorskiej był profesor Marek Żmigrodzki. W 2001 na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w oparciu o pracę zatytułowaną Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1991–1997 (I i II kadencja). Studium prawnoustrojowe. 11 lutego 2009 prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk prawnych.

Jako nauczyciel akademicki był m.in. dziekanem Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie, kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie i kierownikiem Katedry Prawa Administracyjnego w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie. Został również kierownikiem Katedry Prawa Publicznego i Praw Człowieka na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie i profesorem zwyczajnym tej uczelni.

Uzyskał uprawnienia radcy prawnego, został członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, arbitrem działającego przy tej izbie sądu polubownego oraz wspólnikiem zarządzającym w kancelarii prawnej „Chmaj i Wspólnicy”.

Jest autorem lub współautorem ponad 40 książek, dwustu publikacji naukowych oraz ponad stu opinii prawnych opracowywanych na zlecenie Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta RP i ministerstw.

W 2015 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (za wybitne zasługi w pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie nauk prawnych, za osiągnięcia w kształtowaniu zasad demokratycznego państwa prawa). W 2017 otrzymał Medal XXV-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów.

Oceń nas i napisz recenzję

Twoja ocena dla tego wpisu

angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Napisz kilka słów od siebie i dodaj ocenę dla kancelarii / prawnika

Godziny otwarcia
 • Poniedziałek09:00 - 17:00
 • Wtorek09:00 - 17:00
 • Środa09:00 - 17:00
 • Czwartek09:00 - 17:00
 • Piątek09:00 - 17:00
building Jesteś właścicielem? Przejmij Przejmij

Claim This Listing