?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Magdalena Plucińska-Wolska

 

Bądź pierwszym, który oceni
Kancelaria Magdaleny Plucińskiej-Wolskiej położona jest w dogodnym miejscu w centrum Krakowa, przy Al. Słowackiego 11a/9. Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, jak również podmiotom gospodarczym.

O nas

Adwokat Magdalena Plucińska – Wolska ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 2009 roku z wynikiem bardzo dobrym. Pracę magisterską pod tytułem “Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy” pisała pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Wagner w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej UJ.

Kilkuletnia praktyka w kancelarii adwokackiej oraz zdobyta w czasie studiów i aplikacji wiedza pozwala obecnie na profesjonalną obsługę klientów w sprawach cywilnych, gospodarczych, karnych, administracyjnych, rodzinnych, rejestrowych oraz zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Włada językiem angielskim.

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje:
1/ zastępstwo procesowe na każdym etapie postępowania, w sprawach cywilnych, karnych, gospodarczych, rodzinnych, z zakresu prawa pracy i administracyjnych oraz sądowo – administracyjnych, w tym prowadzenie postępowań sądowych oraz egzekucyjnych dotyczących wyegzekwowania należności pieniężnych i niepieniężnych,

2/ przygotowywanie wszelkich pism sądowych: pozwów, wniosków, środków zaskarżenia (apelacji, zażaleń, skarg, odwołań, skarg kasacyjnych) oraz pozostałych pism procesowych,

3/ przygotowywanie wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego we wszelkich rodzajach spraw (w szczególności w zakresie: rejestracji, zmiany danych, przekształcenia, łączenia, podziału, likwidacji i wykreślenia), dotyczących podmiotów gospodarczych, jak i nie prowadzących działalności gospodarczej,

4/ przygotowywanie wniosków o wpis do sądów wieczystoksięgowych,

5/ przygotowywanie umów cywilno – prawnych,

6/ przygotowywanie pism przedsądowych – wezwań do zapłaty i innych,

7/ sporządzanie pisemnych opinii prawnych,

8/ konsultacje prawne i udzielanie porad prawnych,

9/ udział w negocjacjach, dotyczących nawiązania stosunku prawego przez Klienta, albo zmierzających do polubownego rozwiązania sporu.

Marki i specjalizacje

Kancelaria położona jest w dogodnym miejscu w centrum Krakowa, przy Al. Słowackiego 11a/9.

Kancelaria świadczy pomoc prawną osobom fizycznym, jak również podmiotom gospodarczym.

Produkty i usługi

Kancelaria oferuje szeroki wachlarz usług prawnych, specjalizując się w szczególności w sprawach z zakresu:
– prawa cywilnego i postępowania cywilnego,– prawa gospodarczego, a zwłaszcza prawa spółek handlowych,– postępowania rejestrowego,– prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

– prawa rodzinnego,

– prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowo – administracyjnego.

Oferuję kompleksowe usługi, związane z postępowaniem przed sądami rejestracyjnymi, a dotyczącymi zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego nowych podmiotów, jak również ujawniania wszelkich zmian danych podmiotów, w tym ujawniania przekształceń, łączenia, podziałów oraz wykreślenia podmiotów z Rejestru.

Zasięg działania

Nasza firma świadczy usługi , m.in. na obszarze wymienionych miejscowości:Kazimierza Wielkiego., Oświęcim, Wieliczka, Myślenice, Olkusz, Kraków, Proszowice, Miechów, Wadowice 

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.