?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Lexis Kancelaria Doradztwa Podatkowego Maria Magdalena Korkuć-Sawostianik

 

Bądź pierwszym, który oceni
Kancelaria doradztwa podatkowego, doradca podatkowy Maria Magdalena Korkuć-Sawostianik – mgr prawa

O nas

Kancelaria Doradztwa Podatkowego „LEXIS” istnieje na rynku od 02.11.1992 roku. Działamy na podstawie wpisu na listę doradców podatkowych nr 01484 z dnia 15.09.1997 roku.

Jako członek korporacji doradców podatkowych jak również radców prawnych podlegamy obowiązkowemu ubezpieczeniu OC z tytułu wykonywanego zawodu.

Kancelaria dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą w osobach:
– księgowych posiadających Świadectwo Kwalifikacyjne wydane przez Ministra Finansów,
– prawników specjalizujących się w prawie gospodarczym, prawie pracy, ubezpieczeń społecznych, prawie podatkowym.
– pracowników z wykształceniem ekonomiczno-finansowym, zarządczym.

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE

– doradztwo prawne obejmujące przedmiotowo zakres postępowania przed ZUS
– doradztwo prawne w zakresie czynności przygotowawczych związanych z procedurą zaległych składek na ubezpieczenia społeczne, pracownicze etc.
– analizy prawne prawidłowości przebiegu toku procesu oraz zasadności roszczeń, doradztwo w zakresie zasadności postępowania przed ZUS
– przygotowywanie odwołań i skarg dotyczących postępowania o umorzenie oraz odstąpienie od egzekucji zaległych składek ZUS, ubezpieczeń społecznych

Marki i specjalizacje

PRAWO PRACY
– konsultacje i porady w zakresie prawa pracy
– konsultacje w zakresie form zatrudnienia
– prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej

Produkty i usługi

PRAWO HANDLOWE
– doradztwo w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej
– sporządzenie projektu umowy lub statutu spółki
– sporządzenie pełnej dokumentacji niezbędnej do zarejestrowani spółki (obejmującą formularze rejestrowe oraz załączniki wymagane przepisami prawa)
– występowanie z wnioskiem do właściwych organów o rejestrację
– porady w zakresie wszelkich innych spraw związanych z rejestracją, zmianą przedmiotu działalności, zmianą umowy lubstatutu spółki
– reprezentacja spółki przed sądem rejestrowym
– obsługa księgowa, prowadzenie ksiąg handlowychDORADZTWO PODATKOWE– sporządzanie opinii oraz udzielanie porad prawnych z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego
– doradztwo w zakresie interpretacji przepisów aktów normatywnych regulujących problematykę podatku od towarów i usług (VAT), podatku akcyzowego, podatków dochodowych (PIT/CIT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatków i opłat lokalnych
– występowanie w imieniu Klientów w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi wszystkich instancji
– ocena prawidłowości sporządzania dokumentacji i ewidencji księgowych (prawo rachunkowości)
– prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości
– ewidencjonowanie operacji gospodarczych zgodnie z obowiązującymi przepisami
– sporządzanie rocznego bilansu, rachunku zysków i strat
– sporządzanie rocznych sprawozdań wymaganych przez GUS oraz NBP

• Doradztwo prawne, podatkowe i gospodarcze,
• Reprezentacja w postępowaniach podatkowych we wszystkich instancjach,
• Redagowanie pism procesowych,
• Prowadzenie KPiR, KH,
• Rozliczenia z ZUS, deklaracje.

Zasięg działania

Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości: Myślibórz, Pyrzyce, Szczecin, Stargard, Gryfino, Gryfice, Kamień Pomorski, Świnoujście, Kołobrzeg, Choszczno

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.