?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Krzysztof Pociecha

 

Bądź pierwszym, który oceni

Kancelaria Krzysztof Pociecha powstała w 2013 roku i jest odpowiedzią na ciągle rosnące zapotrzebowanie na usługi prawnicze na polskim rynku. Głównym celem jej powstania była chęć stworzenia firmy prawniczej w sposób elastyczny reagującej na zmiany systemu prawa w Polsce, świadczącej kompleksową obsługę prawną dla osób fizycznych oraz prawnych, która pozwalałaby w pełni wykorzystać zdobytą przez nasz zespół wiedzę i doświadczenie.

Specjalizacje

Osoby fizyczne:

 • bieżąca obsługa prawna osób fizycznych, w tym również profesjonalnie zajmujących się uprawianiem sportu
 • reprezentacja w każdym stadium postępowania przed sądami powszechnymi i polubownymi (PZPN, PZPS)
 • reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi
 • przygotowanie wezwań przedsądowych, pism procesowych, pism w postępowaniu egzekucyjnym
 • udzielanie pomocy w procesach o rozwód lub separację
 • przeprowadzanie postępowań spadkowych
 • przeprowadzanie podziału majątku wspólnego
 • zastępstwo procesowe w sprawach o odszkodowanie
 • przygotowywanie i weryfikacja projektów umów, porozumień
 • analizę tekstów prawnych (umów, oświadczeń, pism i wezwań sądowych)
 • sporządzanie opinii prawnych
 • przygotowanie analizy stanu prawnego nieruchomości
 • prowadzenie negocjacji
 • nadzór prawny nad realizacją kontraktów
 • reprezentacja w czynnościach notarialnych, przygotowanie projektów aktów notarialnych
 • reprezentacja w czynnościach komorniczych
 • reprezentacja przed wszystkimi sądami, wydziałami, komisjami i agendami związków sportowych (PZPN, PZPS) i ich związkami regionalnymi
 • pomoc w ustanawianiu zabezpieczeń na nieruchomościach

Osoby prawne:

 • bieżąca obsługa prawna spółek cywilnych i spółek prawa handlowego prowadzących działalność gospodarczą, jak również stowarzyszeń i sportowych spółek akcyjnych
 • sporządzanie aktów założycielskich oraz statutów spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń
 • tworzenie, przekształcanie i rejestracja spółek prawa handlowego
 • przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rejestracji zdarzeń podlegających zgłoszeniu do KRS
 • sporządzanie oraz opiniowanie umów handlowych, listów intencyjnych, memorandum etc.
 • zastępstwo w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych
 • reprezentacja w czynnościach notarialnych i komorniczych
 • reprezentacja przed wszystkimi sądami, wydziałami, komisjami i agendami związków sportowych (PZPN, PZPS) i ich związkami regionalnymi
 • dochodzenie należności

Sprawy karne:

 • posiedzenie aresztowe
 • jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków
 • rozbój
 • kradzież
 • wypadki drogowe
 • posiadanie, produkcja, uprawa, przemyt, wprowadzanie do obrotu, udzielanie narkotyków
 • oszustwo
 • zniesławienie znieważenie
 • przywłaszczenie
 • nękanie, stalking
 • błąd medyczny
 • przemoc domowa- znęcanie
 • przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (gwałt, molestowanie seksualne, zmuszanie do prostytucji)
 • odszkodowania powypadkowe
 • udzielenie przerwy w wykonaniu kary
 • zawieszenia wykonania kary
 • odroczenia wykonania kar
 • wydanie wyroku łącznego
 • ograniczanie wolności słowa i wypowiedzi
 • dyskryminacja na tle narodowościowym
 • obrona prawa do prywatności

Kontakt Krzysztof Pociecha

siedziba

11 Listopada 8

33-340 Stary Sącz

NIP 734-333-47-96

REGON 122910839

filia

Kunegundy 37

33-300 Nowy Sącz

tel. (+48) 602 689 901

Zasięg działania

Nowy Sącz

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.