?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Katarzyna Maśnicka & Artur Zawisza

 

Bądź pierwszym, który oceni

W naszej kancelarii świadczymy szeroki zakres usług prawnych. Zapewniamy stałą, kompleksową obsługę podmiotów gospodarczych oraz pomoc prawną osobom fizycznym w ramach indywidualnych jednorazowych zleceń. Posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla adwokatów, a powierzone nam informacje są bezwzględnie i bezterminowo chronione tajemnicą adwokacką. W trosce o jakość naszych usług nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe i poszerzamy zdobytą wiedzę poprzez udział w licznych szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodowego.

Specjalizacje

PRAWO KARNE

 • prowadzenie spraw karnych, karno – skarbowych i wykroczeniowych na etapie postępowania przygotowawczego (Prokuratura, Policja, Urzędy Celne i Straż Graniczna),
 • reprezentacja pokrzywdzonych w sprawach karnych przed sądem,
 • obrona podejrzanych, oskarżonych i obwinionych,
 • sprawy z zakresu prawa karnego wykonawczego (m.in. sprawy o warunkowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwę w odbywaniu kary, rozkładanie należności sądowych na raty, itp.)
 • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • przygotowujemy i reprezentujemy na zlecenie Klienta także prywatne akty oskarżenia, apelacje oraz zażalenia na postanowienia sądów i prokuratur.

PRAWO CYWILNE

 • prawo własności nieruchomości, w tym: zniesienie współwłasności, ustanowienie drogi koniecznej, roszczenia współwłaścicieli, zasiedzenie,
 • roszczenia z umów cywilnoprawnych,
 • roszczenia związane z umowami sprzedaży takimi jak: sprawy o zapłatę, roszczenia z umów opartych na prawie konsumenckim, dotyczące gwarancji i rękojmi, a także ochrony konsumentów,
 • najem lokali,
 • roszczenia odszkodowawcze z tytułu umów ubezpieczenia, w tym OC i AC oraz z tytułu czynów niedozwolonych,
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

PRAWO SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • sprawy o dział spadku,
 • dochodzenie roszczeń o zachowek i inne sprawy spadkowe.

PRAWO LOKALOWE

 • sprawy o zapłatę czynszu,
 • sprawy o eksmisję.

PRAWO RODZINNE

 • sprawy rozwodowe,
 • sprawy o separację,
 • sprawy o podział majątku,
 • sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem,
 • sprawy o alimenty.

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE

 • wnioski o wszczęcie egzekucji,
 • skargi na czynności komornika,
 • wnioski o wyłączenie spod egzekucji,
 • powództwa przeciwegzekucyjne.

PRAWO PRACY

 • sprawy o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia pracownicze,
 • sprawy o wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych oraz za pracę w porze nocnej,
 • sprawy o sprostowanie świadectwa pracy,
 • doradztwo w zakresie spraw ze stosunku pracy (analiza treści umów o pracę, kontraktów menadżerskich, opracowywanie regulaminów pracy, umów o odpowiedzialności materialnej, umów o zakazie konkurencji itp.).

Kontakt

Katarzyna Maśnicka, Artur Zawisza spółka cywilna

ul. ks. bp. Bogedaina 5/4

43 – 200 Pszczyna

tel. 693 102 533

tel. 605 585 766

e – mail: katarzyna.masnicka@adwokatura.pl

e – mail: artur.zawisza@adwokatura.pl

Zasięg działania

Pszczyna

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.