?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Kancelaria Sławomir Maryon

 

Bądź pierwszym, który oceni

Opis działalności

Kancelaria prowadzona jest przez adwokata Sławomira Maryona, członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej – numer wpisu 247.

Produkty i usługi

Zakres usług
Przedstawiony poniżej katalog zagadnień, w zakresie których kancelaria świadczy usługi prawne, to jedynie przykładowe wyliczenie spraw najczęściej spotykanych w obrocie prawnym.
W szczególności zapewniamy pomoc prawną w następujących dziedzinach prawa:
– prawo cywilne (np. sprawy o zapłatę, roszczenia z umów, zasiedzenie, służebność, odszkodowanie i zadośćuczynienie za uszkodzenie ciała, wypadek lub wywołanie rozstroju zdrowia, ochrona prawa własności i posiadania rzeczy, zniesienie współwłasności rzeczy i praw, naruszenie dóbr osobistych),
– prawo spadkowe (np. stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek, zapis, odpowiedzialność za długi spadkowe), 
– prawo rodzinne i osobowe (np. rozwód, separacja, alimenty, kontakty z dzieckiem, władza rodzicielska, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie, podział majątku), 
– prawo karne (np. obrona w sprawach karnych na każdym etapie postępowania, działanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, prywatnego, obrona na etapiepostępowania wykonawczego, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odroczenie wykonania kary, przerwa w odbywaniu kary, roszczenia związane z niesłusznym skazaniem lub aresztowaniem, obrona w sprawach o wykroczenia),
– prawo gospodarcze i handlowe (sprawy sądowe z zakresu spółek handlowych, windykacja należności), 
– prawo pracy i ubezpieczeń społecznych (np. roszczenia ze stosunku pracy, odwołania od decyzji organów rentowych), 
– sprawy konsumenckie (np. pomoc w sprawach reklamacyjnych).Tajemnica zawodowa: 
Kancelaria w sposób szczególny ceni zaufanie Klientów, którym jest obdarzana przez Klientów, jednocześnie zapewniając zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku ze świadczoną usługą prawną. 

Dyskrecję Klientom gwarantuje ustawowo chroniona tajemnica adwokacka, zwłaszcza tajemnica obrończa, jak również poszanowanie zasad Kodeksu Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.