?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Marcin Skindzielewski

 

Bądź pierwszym, który oceni
Obsługa prawna osób indywidualnych oraz podmiotów gospodarczych.

Marki i specjalizacje

Reprezentacja w postępowaniu przed Sądem w sprawach:
zapłatę
zadośćuczynienie
ochronę dóbr osobistych
o odszkodowanie (w tym komunikacyjne, błąd w sztuce lekarskiej)
roszczeń związanych z nienależytym wykonaniem umowy
roszczeń związanych z rękojmią i gwarancją
roszczeń dotyczących umów zlecenia, umów o dzieło, kontraktacji
roszczeń z zakresu prawa budowlanego
roszczeń z zakresu prawa telekomunikacyjnego
roszczeń z zakresu prawa energetycznego

Produkty i usługi

Kancelaria Adwokacka adwokat Marcin Skindzielewski oferuje kompleksową obsługę prawną osób indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych w szerokim zakresie dziedzin prawa.

Obsługa prawna osób indywidualnych obejmuje między innymi:

– obronę w postępowaniu karnym, karno – skarbowym, wykroczeniowym
która obejmuje obronę w postępowaniu przygotowawczym (przed Prokuraturą i Policją), obronę przed sądem powszechnym oraz wojskowym I instancji, obronę w postępowaniu apelacyjnym a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – przed sądem kasacyjnym,

– zastępstwo procesowe w postępowaniu przedsądowym oraz sądowym w zakresie:

• prawa cywilnego w tym postępowań o zadośćuczynienie i ochronę dóbr osobistych, o zapłatę, o odszkodowanie, w sprawach związanych z nienależytym wykonaniem umowy, rękojmią i gwarancją, wszystkie rodzaje umów obligacyjnych;
• prawa rzeczowego w tym szczególnie dotyczącego nieruchomości, a także zastępstwo w postępowaniu księgowo – wieczystym oraz postępowaniach dotyczących własności nieruchomości i jej ochrony, postępowań związanych z ochroną posiadania, sporów granicznych, w tym rozgraniczania i wytyczania granic nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, znoszenia współwłasności, ustalania wszelkiego rodzaju służebności w tym drogi koniecznej, postępowania repatriacyjne;
• prawa rodzinnego w tym postępowań o rozwód i separację, a także unieważnienie małżeństwa, podwyższenie/obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, a także postępowań o podział majątku wspólnego pomiędzy małżonkami, ubezwłasnowolnienia, uregulowanie kontaktów z małoletnimi oraz pieczy nad nimi;
• prawa spadkowego w tym postępowań o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, o zachowek jak również postępowanie przed urzędami skarbowymi w zakresie podatku od spadków i darowizn;
• prawa rolnego w postępowaniach związanych z umowami dzierżawy, służebności przesyłu linii energetycznych, analiza umów związanych z produkcją bioenergii, w tym siłowniami wiatrowymi…

Zasięg działania

Nasza firma świadczy usługi m.in. na obszarze wymienionych miejscowości: Olsztyn, Ełk, Białystok, Giżycko, Łomża, Białystok, Gołdap, Olsztyn, Grajewo, Bartoszyce

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.