?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Joanna Polowczyk

 

Bądź pierwszym, który oceni

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2014-2016 odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Poznaniu. W trakcie aplikacji świadczyła pomoc prawną w Kancelarii adwokata Mariana Robaszyńskiego w Środzie Wlkp., a następnie w Kancelarii adwokata Jakuba Staszczyka w Środzie Wlkp. W roku 2017 r. złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin adwokacki. Aktualnie prowadzi indywidulaną Kancelarię Adwokacką z siedzibą we Wrześni, specjalizującą się przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego, karnego i gospodarczego.

Specjalizacje

SPRAWY RODZINNE

 • Sprawy o rozwód i separację
 • Sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej małżeńskiej
 • Sprawy o podział majątku wspólnego małżonków
 • Sprawy o alimenty
 • Sprawy o uregulowanie kontaktów z dzieckiem
 • Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej (o powierzenie wykonywania, o ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej)
 • Sprawy o ustalenie ojcostwa

SPRAWY CYWILNE

 • Sprawy odszkodowawcze
 • Sprawy z zakresu prawa zobowiązań (przygotowywanie, analiza umów,dochodzenie roszczeń z umów)
 • Windykacja należności (w tym reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym)
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Prawo rzeczowe (służebności, ochrona prawa własności, zasiedzenie)
 • Prawo spadkowe (stwierdzenie nabycia praw do spadku, dział spadku, zachowek, odpowiedzialność za długi spadkowe)
 • Sprawy o eksmisję
 • Sprawy o zapłatę

SPRAWY GOSPODARCZE

 • Bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych
 • Sporządzanie i analiza umów
 • Zakładanie, rejestrowanie i przekształcanie spółek
 • Reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Windykacja należności, w tym prowadzenie spraw egzekucyjnych

SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA PRACY

 • Reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem
 • Reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą
 • Przygotowywanie i analiza umów o pracę oraz regulaminów pracy
 • Sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, choroby zawodowej i stosowania mobbingu
 • Sprawy o odprawę, odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, sprawy o przywrócenie do pracy
 • Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • Sprawy o zapłatę należności z tytułu podróży służbowych (diety i ryczałt za nocleg)
 • Sprawy o zapłatę należności z tytułu godzin nadliczbowych

Prawo karne

 • Obrona osób podejrzanych i oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego (w postępowaniu przygotowawczym, sądowym)
 • Reprezentacja osób pokrzywdzonych przestępstwem
 • Reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (zniesławienie, znieważenie)
 • Reprezentacja osób skazanych w postępowaniu wykonawczym (sprawy o przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, odroczenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonaniu kary, udzielenie zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego, zarządzenie wykonania kary)

Kontakt

Joanna Polowczyk

697-884-418

kancelaria@adwokat-polowczyk.pl

ul.

Jana Pawła II 27, 62-300 Września

Zasięg działania

Września

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.