?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Joanna Gniadzik

 

Bądź pierwszym, który oceni

Joanna Gniadzik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła aplikację radcowską prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie w 2016 r. Zdała egzamin zawodowy i została wpisana na listę radców prawnychOkręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-13045 w 2017 r. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe, od 2013 r. prowadzi indywidualną działalność gospodarczą. W dotychczasowej praktyce zawodowej nabyła doświadczenie w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, pracy, rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego. Jej zainteresowania zawodowe skupiają się wokół prawa rodzinnego, opiekuńczego i spadkowego.

Specjalizacje

Rozwód

Kancelaria reprezentuje klientów zarówno w sprawach o rozwód bez orzekania o winie, jak i w postępowaniach spornych, gdzie strony pozostają w konflikcie co do winy.

Alimenty

Sąd może nałożyć obowiązek alimentacyjny na małżonka celem przyczyniania się do potrzeb rodziny. Kancelaria prowadzi sprawy o ustalenie alimentów, obniżenie, egzekucję lub ich uchylenie.

Podział majątku

Podział majątku stanowi naturalną konsekwencję rozwodu i służy uporządkowaniu spraw finansowych rodziny.

Separacja

Separacja często stanowi zapowiedź rozwodu, ale także może stanowić szansę na uratowanie związku.

Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny

Kodeks rodzinny i opiekuńczy daje możliwość ingerencji sądu w sprawach, w których małżonkowie nie mogą znaleźć porozumienia, jak np. decyzja o zmianie miejsca zamieszkania.

Zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w majątku wspólnym małżonków

Ta instytucja daje jednemu z małżonków możliwość dokonania czynności prawnej w majątku wspólnym małżonków bez zgody drugiego małżonka.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej

Ustanowienie rozdzielności majątkowej może stanowić ochronę jednego z małżonków lub majątku wspólnego małżonków przed wierzycielami drugiego małżonka.

Przekazanie wynagrodzenia do rąk jednego małżonka

Ta instytucja może zostać wykorzystana w sytuacji, gdy jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny.

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym

Ta instytucja znajdzie zastosowanie w sytuacji, gdy jeden z małżonków w sposób uporczywy i rażący nie dokładał się do zwiększania majątku wspólnego. 

Rozliczenie nakładów w majątku wspólnym

Każdy z małżonków może żądać ustalenia, iż dokonał nakładu ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny i zwrotu dokonanych nakładów. 

Pozbawienie małżonka zarządu majątkiem wspólnym

Małżonek może pozbawić drugiego małżonka zarządu majątkiem wspólnym w sytuacji tylko z ważnych powodów, np. gdy drugi małżonek jest uzależniony od hazardu.

Ustroje majątkowe

Kancelaria udziela porad prawnych co do możliwości i konsekwencji zawarcia intercyzy, a także współpracuje przy tworzeniu jej treści z notariuszem.

Kontakt

Joanna Gniadzik

ul. Modlińska 1a
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

888 899 126

Zasięg działania

Nowy Dwór Mazowiecki

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.