?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Jerzy Trzeciak

 

Bądź pierwszym, który oceni
Kancelaria Adwokacka adwokata Jerzego Trzeciaka świadczy kompleksową pomoc prawną o zasięgu ogólnokrajowym dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców poprzez udzielanie porad prawnych z wszystkich dziedzin prawa, konsultacji, sporządzanie opinii prawnych, negocjowanie ugód i umów oraz reprezentowanie klienta przed sądami i urzędami

O nas

Kancelaria Adwokacka przygotowuje pozwy, wnioski, pisma procesowe. Strategia działania w każdej sprawie omawiana jest z Klientem, z którym pozostaję w bieżącym kontakcie. Kancelaria sporządza i wnosi apelacje, skargi, odwołania, skargi kasacyjne, skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnych orzeczeń oraz skargi o wznowienie postępowania.

W zakresie obsługi firm oferuje kompleksową obsługę firm polegającą na doradztwie prawnym w zakresie prowadzonego przedsiębiorstwa, konsultacje, reprezentowanie firmy przed sądami, instytucjami, podmiotami prywatnymi, stałe dyżury w przedsiębiorstwie.

Kancelaria przyjmuje sprawy na każdym etapie zaawansowania.

Podstawą prowadzenia przez mnie spraw jest budowanie wzajemnego zaufania, rzetelność i profesjonalizm oraz przestrzeganie zasad etyki zawodu adwokata, w tym tajemnicy adwokackiej.

Kancelaria Adwokacka adwokata Jerzego Trzeciaka jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Prawo cywilne:

• sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie, w tym szkody powstałe wskutek wypadków komunikacyjnych, 
• sprawy dotyczące współwłasności, 
• sprawy o odszkodowanie w wyniku błędów w sztuce lekarskiej oraz zaniedbań w placówkach służby zdrowia, 
• sprawy o odszkodowania wskutek wypadków przy pracy i chorób zawodowych, 
• sprawy ubezpieczeniowe, 
• ustalanie i regulowanie stanu prawnego nieruchomości, 
• sprawy o zasiedzenie i zniesienie współwłasności nieruchomości, 
• sprawy związane z mieszkaniami spółdzielczymi, doradztwo prawne dla spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych, 
• sprawy o eksmisję z lokali, 
• sprawy konsumenckie, 
• sprawy o ochronę dóbr osobistych, 
• sprawy dotyczące darowizn, 
• sporządzanie i opiniowanie umów z developerami,
• poradnictwo w zakresie nabywania nieruchomości (kupno, sprzedaż, zamiana)

Marki i specjalizacje

• Prawo cywilne
• Prawo rodzinne
• Prawo spadkowe
• Prawo pracy
• Prawo administracyjne
• Postępowanie egzekucyjne
• Prawo gospodarcze

Produkty i usługi

Prawo rodzinne:

Sprawy o:

• rozwód, separacje i unieważnienie małżeństwa
• alimenty
• podział majątku byłych małżonków
• zniesienie współwłasności w konkubinacie
• zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa
• kontakty między rodzicami a dziećmi (dziadkami i wnukami)
• przysposobienie
• ubezwłasnowolnienie
• opiekę i kuratelę
• władzę rodzicielskiej
oraz
• przygotowywanie małżeńskich umów majątkowych

Prawo spadkowe:

Sprawy o:

• stwierdzenie nabycia spadku,
• dział spadku (podział majątku spadkowego),
• zachowek,
• obalenie testamentu,
• badanie ważności testamentu

Prawo pracy:

• reprezentowanie w pracodawców i pracowników w sprawach sądowych o: 
– o przywrócenie do pracy, 
– o odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, 
– mobbing 
• opiniowanie umów o pracę,
• sporządzenie wymaganych przepisamiprawa regulaminów np.: regulaminu wynagradzania, regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
• przygotowanie i negocjowanie umów o pracę i kontraktów

Prawo administracyjne:

• sporządzanie środków odwoławczych od decyzji oraz postanowień organów administracyjnych
• reprezentowanie w postępowaniu administracyjnym przed organami administracyjnymi
• reprezentowanie w postępowaniu sądowo-administracyjnym przez WSA oraz NSA

Postępowanie egzekucyjne:

• windykacja należności i postępowanie egzekucyjne
• reprezentowanie wierzycieliw postępowaniu egzekucyjnym
• reprezentowanie dłużników w postępowaniu egzekucyjnym – obrona przed nieuzasadnioną egzekucją

Prawo gospodarcze

• sporządzania umów spółek cywilnych i spółek prawa handlowego, pomoc w zakładaniu firmy oraz doborze formy prowadzonej działalności gospodarczej
• przekształcenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,
• obsługi spraw związanych z Krajowym Rejestrem Sądowym,
• prowadzenia spraw sądowych, związanych z działalnością gospodarczą,
• windykacji należności od kontrahentów i postępowanie egzekucyjne,
• sporządzania i opiniowania umów związanych z działalnością gospodarczą

Zasięg działania

Łódź

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.