?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Jacek Buch

 

Bądź pierwszym, który oceni

Kancelaria Jacek Buch działa z powodzeniem na rynku usług prawnych od 2013 r.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze prawnej krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, podmiotów z sektora publicznego, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, oraz Klientów indywidualnych.

Specjalizacje

Prawo cywilne, w szczególności:

 • przygotowywanie pism procesowych – pozwów, wniosków, apelacji, skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosków o wznowienie postępowania;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów wszystkich rodzajów umów cywilno-prawnych, w tym umów nienazwanych funkcjonujących w obrocie prawnym;
 • reprezentowanie Klienta przed sądami w sprawach sądowych;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu pojednawczym i mediacyjnym;
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów;
 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień.

Prawo pracy, w szczególności:

 • przygotowywanie i opiniowanie projektów dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności: umów o pracę, kontraktów menedżerskich, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania oraz umów o zakazie konkurencji;
 • reprezentowania zarówno pracodawcy, jak i pracownika w postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy;
 • wsparcie w procesie negocjacji pomiędzy pracodawcą, a przedstawicielami pracowników;
 • sporządzanie opinii i informacji prawnych.

Dochodzenie należności (windykacja), w szczególności:

 • prowadzenie postępowań polubownych (negocjacje zarówno z wierzycielami jak i dłużnikami, przedsądowe wezwania do zapłaty, zawezwania do próby ugodowej, monitoring należności);
 • prowadzenie postępowań sądowych o zapłatę w tym w ramach Elektronicznego Postępowania Upominawczego;
 • reprezentowanie Klienta w postępowaniu egzekucyjnym (wybór najskuteczniejszego komornika, sporządzanie wniosków egzekucyjnych, cykliczny monitoring działań komornika);
 • ochrona dłużnika przed niecelową egzekucją;
 • sporządzanie powództw przeciwegzekucyjnych oraz skarg na czynności komornika;
 • sporządzenie sprzeciwów i zarzutów od nakazów zapłaty.

Prawo spadkowe, w szczególności:

 • udzielanie porad prawnych z zakresu prawa spadkowego;
 • reprezentowanie Klienta przed sądem m.in. w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku, o zachowek, o dział spadku;
 • dochodzenie roszczeń od spadkobierców zmarłego dłużnika.

Prawo rodzinne i opiekuńcze, w szczególności:

 • reprezentowanie Klienta w sprawach o rozwód, separację  oraz unieważnienie małżeństwa;
 • prowadzimy sprawy o podwyższenie lub obniżenie alimentów;
 • doradzamy w sprawach uregulowania stosunków majątkowych między małżonkami, sporządzamy projekty umów majątkowych (intercyzy);
 • postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami;
 • sprawy o ustalenie, pozbawienie i ograniczenie kontaktów z dzieckiem. 

Prawo gospodarcze, w szczególności:

 • bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych, w szczególności spółek prawa handlowego;
 • zakładanie i rejestracja spółek, stowarzyszeń i fundacji;
 • łączenie, podział i przekształcanie spółek;
 • przygotowanie projektów umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych;
 • reprezentacja w postępowaniu sądowym, administracyjnym i arbitrażowym;
 • stała i doraźna obsługa organów spółek;
 • prowadzenie negocjacji handlowych;
 • reprezentacja Klienta w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym;
 • doradztwo z zakresu prawa zamówień publicznych.

Prawo administracyjne, w szczególności:

 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi;
 • przygotowywanie odwołań od decyzji administracyjnych, skarg do sądów administracyjnych oraz dalszych pism procesowych w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • przygotowywanie opinii prawnych.

Kontakt

ul. Polna 3/7
58-160 Świebodzice

tel. (+48) 661 301 430
e-mail: sekretariat@kancelariabuch.pl

Zasięg działania

Świebodzice

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.