?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Ewa Rybarczyk – Daniel Rybarczyk

 

Bądź pierwszym, który oceni

Ewa Rybarczyk to Radca prawny, wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Ukończyła prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a następnie odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Cenne doświadczenie w zakresie pracy prawniczej zaczęła zdobywać podczas studiów. Już jako studentka i aplikant radcowski dobrze poznała problemy prawne mieszkańców Kalisza i z wielką pasją oraz zaangażowaniem brała udział w ich rozwiązywaniu. Jest rodowitą kaliszanką.

 1. Porada prawna – cena standardowej porady prawnej wynosi 100 zł brutto. W przypadku konieczności dokonania analizy dokumentacji oraz w sprawach o większym stopniu skomplikowania cena za poradę prawną ustalana jest indywidualnie w zależności od koniecznego nakładu pracy.
 2. Zastępstwo procesowe – wysokość wynagrodzenia za zastępstwo procesowe przed sądami i organami administracji publicznej ustalana jest indywidualnie, zależy proporcjonalnie od stopnia trudności danej sprawy, przewidywanego nakładu pracy oraz wartości przedmiotu sporu.
 3. Wynagrodzenie ryczałtowe – wynagrodzenie ustalane przy uwzględnieniu przewidywanego nakładu pracy. Dotyczy wszelkiego rodzaju pomocy prawnej, z wyjątkiem wynagrodzenia za udzielanie porad prawnych i zastępstwo procesowe. Kancelaria ustala z Klientem określoną z góry kwotę wynagrodzenia, która po zakończeniu współpracy nie zwiększa się, również w sytuacji, gdy nakład pracy okaże się wyższy niż początkowo zakładano. Wynagrodzenie ryczałtowe ustalane jest z Klientem za podjęcie z góry określonej czynności.
 4. Wynagrodzenie godzinowe – wynagrodzenie ustalane w oparciu o uzgodnioną z Klientem stawkę za godzinę pracy Kancelarii. Całkowita wysokość wynagrodzenia określana jest po zakończeniu danej czynności i stanowi iloczyn ustalonej stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na daną czynność.
 5. Stała obsługa prawna – miesięczne wynagrodzenie za stałą obsługę prawną ustalane jest indywidualnie w systemie wynagrodzenia ryczałtowego, wynagrodzenia godzinowego lub stanowi kompilację obu tych systemów. Stała obsługa prawna obejmuje bieżące świadczenie pomocy prawnej na rzecz Klienta, w szczególności w zakresie: udzielania porad prawnych, sporządzania opinii prawnych, przeprowadzania konsultacji prawnych, udziału w spotkaniach biznesowych lub w negocjacjach. Ponadto w ramach stałej obsługi prawnej Kancelaria świadczy usługi polegające na pełnieniu dyżurów w siedzibie Klienta w ustalonych dniach i godzinach. Wynagrodzenie za stałą obsługę prawną co do zasady nie obejmuje wynagrodzenia za zastępstwo procesowe, którego wysokość ustalana jest odrębnie dla każdej sprawy.

Zasięg działania

Kalisz

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.