?
  • Adwokat
  • Biuro rachunkowe
  • Doradca podatkowy
  • Kancelaria prawna
  • Księgowość
  • Notariusz
  • Prawnik
  • Radca prawny
  • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Dariusz Mianowski

 

Bądź pierwszym, który oceni

Kancelaria Dariusz Mianowski zajmuje się obsługą prawną osób fizycznych i przedsiębiorców. Adw. Dariusz Mianowski posiada uprawnienia do prowadzenia wszelkich spraw przed sądami powszechnymi na terenie Polski, a także składania kasacji i skargi do Sądu Najwyższego, skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, skargi konstytucyjnej do Trybunału Konstytucyjnego oraz skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.

Specjalizacje

W zakres naszej działalności wchodzą sprawy z zakresu następujących dziedzin prawa:

PRAWO CYWILNE

1.    sporządzanie pism procesowych w sprawach cywilnych,
2.    reprezentowanie klientów w postępowaniach sadowych,
3.    negocjowanie, sporządzanie umów cywilnoprawnych,
4.    prowadzenie spraw o windykację należności (o zapłatę wierzytelności, długu),
5.    prowadzenie spraw z zakresu własności praw rzeczowych, ochrona posiadania, o wydanie, zniesienie współwłasności),
6.    windykacja należności, postępowanie egzekucyjne,

PRAWO KARNE

1.    obrona w sprawach o przestępstwa drogowe, stricte kryminalne, gospodarcze,
2.    reprezentowanie osób fizycznych i prawnych wstępujących w charakterze oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego,
3.    dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu niesłusznego pozbawienia wolności, aresztowania i skazania,

PRAWO RODZINNE

doradztwo oraz reprezentowanie stron w sprawach:
1.    o rozwód i separację,
2.    podział majątku wspólnego,
3.    dotyczących alimentów oraz władzy rodzicielskiej,
4.    inne sprawy z zakresy prawa rodzinnego,

PRAWO UBEZPIECZENIOWE

1.    dochodzenie odszkodowań dla ofiar wypadków komunikacyjnych i innych, 
zadośćuczynienia za doznaną, krzywdę, cierpienia fizyczne i psychiczne
renty związane z trwałym inwalidztwem, niezdolnością do pracy na skutek wypadku, zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji,
renta na zwiększone potrzeby,
zwrot utraconych zarobków,
zaliczka na koszty leczenia,
odszkodowanie za zniszczone mienie,
2.    prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych i osobowych.

PRAWO SPADKOWE

doradztwo oraz reprezentowanie klientów sprawach:
1.    stwierdzenie nabycia spadku,
2.    dział spadku,
3.    wydziedziczenie
4.    innych z zakresu dziedziczenia,

PRAWO PRACY 

doradztwo i pomoc prawna w sprawach dotyczących roszczeń:
1.    pracowników z zakresu prawa pracy
2.    pracodawców wobec pracowników

PRAWO GOSPODARCZE

Kancelaria świadczy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej.

Zasięg działania

Elbląg

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.