?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Dariusz Lubiński

 

Bądź pierwszym, który oceni

Kancelaria adwokata Dariusza Lubińskiego zajmuje się szeroko pojmowaną obsługą prawną osób fizycznych oraz przedsiębiorców, w tym:

 • obroną w najpoważniejszych sprawach karnych, posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu najpoważniejszych sprawa karnych na terenie regionu ale także Polski, w szczególności w obronie w procesach dotyczących zorganizowanych grup przestępczych, sprawach narkotykowych, wypadkach komunikacyjnych;
 • prowadzeniem spraw z zakresu międzynarodowego postępowania karnego, w szczególności reprezentujemy naszych klientów w toku:
 • postępowania ekstradycyjnego oraz postępowania wywołanego wydaniem Europejskiego Nakazu Aresztowania przed polskimi sądami i organami wymiaru sprawiedliwości;
 • udzielamy także pomocy prawnej osobom przebywającym za granicą w prowadzeniu spraw karnych na terenie Polski, w tym również związanych z wykonaniem już orzeczonej kary;
 • prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego, w szczególności posiadamy bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych;
 • prowadzeniem spraw sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych, w szczególności dochodzeniem odszkodowań i zadośćuczynień, prowadzeniem spraw o zasiedzenie, dotyczących współwłasności, stwierdzenia nabycia spadku i działu spadku, o wykonanie umów i roszczenia związane z ich niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem, roszczenia z zakresu prawa bankowego, ze stosunku pracy, ubezpieczeń społecznych;
 • sprawami administracyjnymi i sądowo-administracyjnymi/strong>, w szczególności sprawami dotyczącymi statusu cudzoziemców w Polsce,
 • doradztwem prawnym – udzielanie porad i sporządzanie opinii w sprawach wyżej wymienionych;
 • przygotowaniem umów i prowadzeniem negocjacji;
 • obsługą prawną przedsiębiorców, w szczególności:
 • dochodzeniem należności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • zakładaniem i rejestracją podmiotów gospodarczych, w tym spółek prawa handlowego,
 • obsługą prawna w zakresie bieżących spraw spółek,
 • prowadzeniem spraw między wspólnikami/akcjonariuszami a spółką,
 • sporządzaniem umów na potrzeby działalności i funkcjonowania przedsiębiorców.

Zasięg działania

Bydgoszcz

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.