?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Ariel Kopecki

 

Bądź pierwszym, który oceni

Radca prawny Ariel Kopecki zdobywał doświadczenie zawodowe m.in. w trakcie aplikacji ogólnej w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie, pracując jako asystent Sędziego w Wydziale Pracy i w Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Malborku oraz praktykując w wiodących Kancelariach Prawniczych województwa pomorskiego oraz kujawsko – pomorskiego.

Specjalizacje

Prawo administracyjne

 • sprawy dotyczące prawa budowlanego, w szczególności pozwolenia na budowę, zmiany sposobu użytkowania budynku, samowoli budowlanej,
 • sprawy wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności opłaty adiacenckie, renty planistyczne, wywłaszczenie,
 • sprawy dotyczące przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • sprawy dotyczące egzekucji w administracji,
 • sprawy dotyczące rozgraniczania i podziału nieruchomości,
 • sprawach dotyczące odrolnienia działek,
 • sprawy dotyczące zezwoleń, koncesji oraz licencji

Prawo cywilne

 • sprawy o zapłatę,
 • sprawy o ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy dotyczące renty, zadośćuczynienia, odszkodowania za różnego rodzaju wypadki, w tym wypadki komunikacyjne, a także za błędy medyczne oraz za doznane uszczerbki na zdrowiu i śmieć najbliższych,
 • sprawy toczące się w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym (e – Sąd),
 • sprawy egzekucyjne,
 • sprawy windykacyjne,
 • sprawy dotyczące wykonania umów,
 • sprawy odszkodowawcze

Prawo karne

 • sprawy dotyczące przestępstw przewidzianych w kodeksie karnym (w szczególności przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przeciwko mieniu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności),
 • sprawy dotyczące przestępstw uregulowanych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii,
 • sprawy dotyczące wykroczeń oraz sprawy karno – skarbowe

Prawo pracy

 • sprawy dotyczące uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, odszkodowania, przywrócenia do pracy, wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy,
 • sprawy dotyczące wynagrodzenia,
 • sprawy dotyczące ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,
 • sprawy dotyczące odpowiedzialności materialnej,
 • sprawy dotyczące zakazów konkurencji,
 • sprawy dotyczące mobbingu i dyskryminacji,
 • sprawy dotyczące odpraw,
 • sprawy dotyczące świadectw pracy,
 • sprawy dotyczące kar porządkowych,
 • sprawy dotyczące emerytury, renty

Kontakt

ul. 17 Marca 43 — budynek Banku BGŻ, II piętro, 
82 – 200 Malbork 

Dla Państwa wygody prosimy o rezerwację spotkań:

 • telefonicznie : + 48 883 994 122

Zasięg działania

Malbork

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.