?
 • Adwokat
 • Biuro rachunkowe
 • Doradca podatkowy
 • Kancelaria prawna
 • Księgowość
 • Notariusz
 • Prawnik
 • Radca prawny
 • Urząd Skarbowy
Gdzie?

Adam Wigda

 

Bądź pierwszym, który oceni

Nazywam się Adam Wigda i jestem adwokatem. Skoro trafili Państwo tutaj, zapewne poszukują Państwo pomocy prawnej. Zapraszam do zapoznania się z moją działalnością.

Poniżej znajdą Państwo kilka słów o mnie i mojej kancelarii, ofertę wraz z cennikiem a także dane kontaktowe oraz formularz kontaktowy.

Specjalizacje

Prawo cywilne

 • sprawy o zniesienie współwłasności
 • sprawy o zasiedzenie
 • sprawy o zasiedzenie służebności przesyłu
 • sprawy o ustanowienie służebności
 • sprawy o rozgraniczenie
 • sprawy o wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z rzeczy
 • sprawy o zapłatę
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie
 • sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych
 • sprawy z zakresu ochrony konsumenta
 • sprawy o stwierdzenie nabycia praw do spadku
 • sprawy o odrzucenie spadku
 • sprawy o dział spadku
 • sprawy o dział spadku i zniesienie współwłasności

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód
 • sprawy o separację
 • sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • sprawy o podział majątku wspólnego
 • sprawy o alimenty
 • sprawy o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem
 • sprawy o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie

Prawo pracy

 • sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy
 • powództwa o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne
 • powództwa o przywrócenie do pracy
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę
 • reprezentowanie stron w sprawach nadużyć w stosunku pracy (w tym mobbing oraz odszkodowania za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu)

Prawo administracyjne

 • reprezentowanie w postępowaniu przed organem administracji publicznej
 • odwołania od decyzji organów administracyjnych
 • skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie

Prawo karne

 • obrona podejrzanego/oskarżonego/obwinionego przed organami ścigania i sądami, we wszystkich sprawach karnych, wykroczeń oraz w sprawach karnych skarbowych
 • reprezentowanie pokrzywdzonego
 • sprawy o odroczenie wykonania kary
 • sprawy o zawieszenie wykonania kary
 • sprawy o przerwę w karze
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie
 • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego

Obsługa przedsiębiorców

 • windykacja należności
 • sporządzanie, opiniowanie i zabezpieczanie zawieranych umów
 • bieżące doradztwo

Kontakt

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Adam Wigda
ul. Wojska Polskiego 18b
19-200 Grajewo

tel. 86 307 04 67
kom. 667 347 679
e-mail adamwigda@wp.pl

Zasięg działania

Grajewo

Napisz opinię

Twoja ocena
angry
crying
sleeping
smily
cool
Przeglądaj

Twoja opinia powinna składać się z conajmniej dwóch zdań.